Vill du förbättra ditt akademiska språk? Lund hjälper dig.

IN ENGLISH

Det finns otroligt mycket guider om hur man skriver vetenskapligt i olika former, både som tryckta böcker, till exempel på hylla 001.42, 400 eller 808 hos oss på biblioteket men också på nätet. Högskole- och Universitetsbibliotek brukar ofta ha egna guider och dessutom samla andra på webben.

Nu har Lunds Universitet släppt sin guide som tidigare bara varit tillgänglig för deras studenter och personal. Den heter AWELU, Academic Writing in English och riktar sig till den som skriver akademiskt på engelska. Denna resurs är nu en Open Educational Resource, OER, vilket innebär att den är fritt tillgänglig för alla att använda.

Denna guide är mycket omfattande och även om den är något anpassad till Lunds biblioteksresurser är det mesta användbart av andra. Så passa på att ta del av denna och förbättra eller lär dig hur du skriver akademiska texter.

Men detta är inte allt de gör på Lund, igår annonserades det att de i framtiden kommer att ge gratis online kurser, så kallade MOOCs. Spännande utveckling!

Text: Lisa Carlson

Annonser

Stipendium under 2013

Ett stipendium är en penninggåva till en student eller forskare (finns också andra som kan söka stipendier). Normalt ges ett stipendium för att bekosta en framtida utgift i form av studier och resor, men vissa stipendier söker man efter avslutade studier. På biblioteket finns information och förteckningar över stipendier på plan 2,5, hylla 001.4 Allmänna stiftelser och fonder. Men mest  uppdaterad information finns på Internet. Bland dem man kan titta på finns:

Global Grant

Studentum

Stipendier.se som är avgiftsbelagd.

Anslag och stipendier till Göteborgs universitet.

Alla Studier

Det finns många fler och man kan hitta dem via att söka i till exempel Google.

Under ett år finns många stipendier att söka. På högskolans hemsida finns lite information om olika.

Nu närmast kan du som avslutat ditt examensarbete inom området kvalitet som är relevant för tillämpning inom livsmedel, läkemedel eller kemisk teknisk industri söka Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK’s stipendium LLK. Ett examensarbete inom grundutbildningen, som kan komma ifråga för stipendiet, skall behandla en frågeställning inom kvalitetsområdet t.ex.:

tillämpning av kvalitetsverktyg

ledningssystem inom kvalitet, miljö, produktsäkerhet m.fl.

mätbara kvalitetsparametrar med resultatredovisning

statistisk processkontroll

ständiga förbättringar, t.ex. Lean och Sex Sigma.

Du läser mer på deras hemsida. Ansökan skall vara Jan Karlström, Cederroth AB, Box 715, 194 27 Upplands Väsby eller via e-post till: jan.karlstrom@cederroth.com senast den 15/1 2013.

Läs mer om kommande stipendier du kan söka på vår hemsida.

Text: Lisa Carlson