Söka vetenskapliga artiklar

Vi märker i bibliotekets informationspunkter att ni studenter håller på att söka vetenskapliga artiklar i ganska stor utsträckning just nu. Därför lyfter vi ett blogginlägg från i höstas om hur man går till väga för att hitta vetenskapliga artiklar i Summon. Håll till godo!

Har du fått i uppgift att söka en vetenskaplig artikel för att läsa den, presentera den och kritiskt granska den? Har du sedan haft svårt att hitta en sådan? Du kanske t.o.m. funderar på vad som är en vetenskaplig artikel. Vi har skrivit i bloggen några gånger tidigare vad vetenskaplig publicering är samt om källkritik. Vetenskapliga artiklar är kort beskrivet artiklar som rapporterar resultat från vetenskapliga undersökningar. Det är alltså kommunikationskanalen för forskare emellan.

Vi har på biblioteket mängder med vetenskapliga tidskrifter som innehåller vetenskapliga artiklar. Vi kan alltså inte säga var de är; de är inte på en hög där du kan bara välja utan du måste använda databaser för att söka fram dem.

Först måste du fundera på inom vilket ämne du vill hitta en vetenskaplig artikel. Det spelar ingen roll om det är t.ex. inom vård, pedagogik, informationsvetenskap, juridik eller utveckling av tekniker att utvinna energi från gamla jeans för du kan ändå börja med Summon, ett av bibliotekets sökverktyg.

Du ska först fundera på vilka sökbegrepp som kan vara av intresse, alltså vilka begrepp beskriver ämnet som du vill hitta artiklar inom, och börja din sökning med dessa begrepp. Du kan inte börja din sökning med att söka på ”vetenskaplig artikel” för att då får du träffar om bl.a. hur du skriver en vetenskaplig artikel, vilket kanske inte är det du söker. Söker du på begreppet ”studentuppsats” så får du inte träffar som ÄR studentuppsatser utan du får träffar som handlar OM studentuppsatser.

Observera också att det mesta av det som finns sökbart via Summon är på engelska, och det är också språket för att kommunicera vetenskapliga resultat, vilket betyder att du oftast måste göra din sökning på engelska.

facettTill vänster i resultatlistan finns något som på ”bibliotekariska” kallas för facett. Dessa är sätt för dig att avgränsa din sökning. På bilden här till höger ser du några valmöjligheter. Kryssar du i t.ex. ”artiklar från vetenskapliga publikationer, inklusive vetenskapligt granskade” så får du träffar på artiklar från vetenskapliga publikationer. Trots det är det inte säkert att alla har genomgått en vetenskaplig granskning. Du bör m.a.o. ändå göra en egen granskning av artikeln. I Publikationstyp kan du välja att avgränsa dig till typ av publikation t.ex. böcker, avhandlingar, studentuppsatser. Väljer du studentuppsats som publikationstyp och söker på begrepp ambulanssjukvård så får du träffar på studentuppsatser som handlar om ambulanssjukvård.

Du kan också kolla på filmen där du får en snabb genomgång av hur du avgränsar sökningen.

Text: Pieta Eklund
Film: Lisa Carlson

Annonser

Surfande bibliotekarier!

IN ENGLISH

I början av terminen drar vi igång ett projekt som vi har kallat för Surfplatteprojektet, där vi kommer att använda surfplattor, så som tex iPad, som verktyg vid mötet med våra kunder. Detta är ett projekt som vi genomför tillsammans med Chalmers bibliotek och Göteborgs stadsbibliotek och projektet finansieras av Kungliga Biblioteket. Vi genomförde en enklare pilottest redan i maj så du kanske redan har stött på oss?

Projektet går ut på att studera hur surfplattorna kan användas i mötet med våra användare då de söker information. Praktiskt går det till så att några av oss bibliotekarier är tillgängliga där du behöver oss, d.v.s. någonstans runt om i biblioteket, kanske bland bokhyllorna, din studieplats eller kanske i vårt Lounge. Du behöver alltså inte nödvändigtvis komma ner till informationsdiskarna på plan 2 för att få hjälp.

Vi kommer att gå runt i biblioteket några timmar om dagen redo att hjälpa dig.  Det enda vi ber om är att du efter att du (förhoppningsvis) fått den hjälp du behövde, fyller i en väldigt kort enkät om hur du upplevde situationen och tjänsten. Enkäten är så klart anonym och även om du kontaktar oss fler gånger så ser vi gärna att du fyller i enkäten efter varje gång.

Projektet kommer att pågå under hela höstterminen och en bit in på vårterminen. Vi kommer att kännas igen på våra rosa t-shirts, och du är välkommen att fråga oss allt som har med dina studier att göra. Vi ska göra vårt bästa för att försöka hjälpa dig.

Du är så klart fortfarande välkommen till plan 2 och våra bibliotekarier där.

Sökverkstad – kom och få hjälp med din informationssökning!

Såhär i uppsatstider erbjuder biblioteket en öppen sökverkstad för studenter med start tisdag 10/4. Tisdagar 15-16:30 och torsdagar 12:30-14:00 är datasalen J418 på plan 4 bemannad av bibliotekarie.

Välkommen för att i lugn miljö söka information till inlämningsuppgift/uppsats med möjlighet att fråga bibliotekarie och få hjälp vid behov. Antalet platser i salen är begränsat och först till kvarn gäller.

Skriv ned följande tider i almanackan, vi ses!

  • Tisdag 10/4 kl. 15-16.30
  • Torsdag 12/4 kl. 12.30-14
  • Tisdag 17/4 kl. 15-16.30
  • Torsdag 19/4 kl. 12.30-14
  • Tisdag 24/4 kl. 15-16.30
  • Torsdag 26/4 kl. 12.30-14
  • Torsdag 3/5 kl. 12.30-14
  • Tisdag 8/5 kl. 15-16.30
  • Torsdag 10/5 kl. 12.30-14
  • Tisdag 15/5 kl. 15-16.30

Välkomna!

Rörliga och surfande!

BLR deltar just nu i ett projekt om Surfplattors användningsområden på bibliotek. Tillsammans med Chalmers bibliotek och Göteborgs stadsbibliotek ska vi under 2012 och en bit in på 2013 undersöka och utveckla användandet av surfplattor i det dagliga arbetet .

Projektet är finansierat av Kungliga biblioteket och i ansökan står att läsa: ”Projektet syftar till att undersöka användningen av surfplattor både inom biblioteksundervisningen och inom bibliotekets service och informationsarbete mot studenterna. Projektet avser även att undersöka hur surfplattor kan medverka till att förbättra bemötandet av studenter i samband med informationsförmedling.”

BLR:s fokus kommer att ligga på hur vi kan använda surfplattor som mobila informationsdiskar i referens- och informationssökningsarbetet. Tanken är att vi ska bli mer rörliga och kunna följa med er studenter ut bland hyllorna och hjälpa till. Att vi ska finnas till hands ute i biblioteket och inte bara nere i informationspunkterna.

Chalmers fokus kommer ligga mer på hur man använder surfplattor i undervisningssituationer. Göteborgs stadsbibliotek står inför en spännande tid då stadsbiblioteket kommer att ha stängt på grund av ombyggnad fram till 2014. Biblioteket kommer att ”flytta ut på stan” till en rad olika lokaler och några av dessa tillfälliga mindre bibliotek kommer att förses med surfplattor. Elin Nordh, som är projektledare för Göteborgs stadsbiblioteks medverkan, skriver i sitt senaste inlägg:

”Vi kommer ha Ipads både för personalen och för besökarna. För besökarna kommer det att finnas Ipads laddade med appar som passar barnen. Eftersom det blir begränsat med utrymme i lokalen, så provar man här att ha bara en informationsdator och ser hur man klarar sig med en Ipad som komplement.”

Här på BLR håller vi PRECIS just nu på att bestämma exakt vilka surfplattor vi sa använda inom projektet. Sedan är det bara att ge sig ut i biblioteket. Vi ser fram emot att träffa er bland hyllorna!

Mer information om arbetet och våra reslutat kommer komma lite då och då under projekttiden.

Hälsar Christel