Ni lånar mer!

IN ENGLISH

Det är sammanfattningen när vår avdelning för Media presenterade statistik över förra årets (2012) utlån.

De fysiska lånen går nedåt, ni har lånat 11% mindre fysiska böcker, men det vägs upp av att e-bokslånen blir allt fler. De har nämligen ökat med 21% sedan 2011. Eftersom det vi köper in allt mer består av e-material, och inte tryckt material är ju detta väldigt glädjande. Den mest utlånade e-boken var 2012:

designofsites

Ni laddar också ner allt fler artiklar, faktiskt 22% fler 2012 än 2011. Hela 275 213 st för att vara exakt. Detta är en trend som syns hos bibliotek som skaffat discoverysystem som vårt Summon. Den typen av system tillgängliggör artiklar och e-böcker på ett helt nytt sätt för er användare.

Vilka tidningar läser ni då mest? Vi har ju ett antal tidningar att läsa på plats i biblioteket som används flitigt i vår lounge. Av de 10 mest lästa på nätet är 9 stycken vetenskapliga tidskrifter där Bioresource Technology toppar, därefter kommer en blandning av olika vårdvetenskapliga tidskrifter som Journal of Advanced Nursing samt ett par management/business tidskrifter som Industrial Marketing Management och Journal of Business Research. Den tidskrift som innehar plats 7 är av lite annan karaktär, där hittar vi nämligen modetidskriften framför andra Vouge. Som man kan läsa via bibliotekets e-prenumeration och du söker den via Summon.

vogue-paris1

Text: Lisa Carlson

Annonser

DOAB – Böcker öppet tillgängliga

IN ENGLISH

För snart en vecka sedan lanserades Directory of Open Access Books (DOAB) som är ett komplement till Directory of Open Access Journals (DOAJ). DOAB är en service för att tillgängliggöra och samla vetenskapligt granskade böcker utgetts under open access-licens till ett ställe. DOAB är sökbar och det finns länkar till fulltext böckerna, antingen via utgivaren eller via det institutionella arkivet där boken finns.

Syftet men den nya tjänsten är att synliggöra open accessböcker och skapa en värdefull resurs för både forskare, bibliotek och andra som är intresserade av att läsa vetenskapliga böcker. Just nu finns det strax över 20 utgivare med ca 750 open accessböcker och fler väntar på att bli publicerade. Målet är att under kommande månaderna öka antalet publicerade böcker i tjänsten. DOAB är öppen för utgivare som ger ut vetenskapligt granskade böcker open access.

Lars Bjørnshauge och Salam Baker Shanawa som har utvecklat DOAB har även varit med och utvecklat DOAJ.

 

Bilden är hämtad från doabooks.org

Text: Pieta Eklund

Nu finns det en app till Ebrary!

Om du vill läsa e-böcker via din iphone eller ipad kan du nu ladda ner en app från Ebrary och komma åt de böcker som biblioteket har köpt in från denna leverantör.

Vill du ladda ner böcker på det här sättet så går du in via Bibliotekets webb/e-böcker/ Ebrary och läs informationen där.

Tänk på att du kommer behöva skapa ett konto i Ebrary för att kunna ladda ner appen.

E-böckerna ökar

E-boken vinner långsamt men säkert mark på biblioteken, inte minst de akademiska biblioteken. Företeelsen är långt ifrån ny men har ändå dröjt med sitt genomslag i större omfattning, åtminstone här i Sverige.  Redan 2001 kunde man läsa uppsatser skrivna av BHS-studenter om upplevelsen av e-boken. Exempelvis: Bokslut? Den skönlitterära e-boken ur ett läsarperspektiv av Christel Larsen och Helén Olsson. 

2001 hade biblioteket på Högskolan i Borås några hundra e-böcker att erbjuda. Numer kan man välja bland drygt 85 000 titlar. Många av dessa är dessutom kursböcker, vilket borde vara positivt för er studenter. 2010 stod e-boksutlåningen på BLR för 27% av den totala utlåningen. När den vanliga bok-utlåningen minskar ser vi en, i och för sig långsam, men stadig ökning av e-boksansvändningen. Men vi är inte nöjda med detta.

2012 kommer vi på BLR att satsa ännu mer på e-boken. Något som i stor utsträckning saknas i vår e-bokssamling är de svenska böckerna. Det är inte så lätt att råda bot på det eftersom det ännu är trögt på den svenska marknaden, särskilt med lösningar för bibliotek. Förhoppningsvis händer det något under 2012. Under tiden kommer vi att titta på Elib, som är den största aktören för svenska e-böcker just nu. De levererar främst till privatpersoner och folkbibliotek men vi kommer att göra ett urval ur deras samling och koncentrera oss på deras fackböcker. Tyvärr passar deras prismodell dåligt in i ett biblioteks budgetarbete eftersom varje lån kostar 20 kr och det kan vara svårt att beräkna hur många lån det blir på ett år. Trots det vill vi pröva denna tjänst! 

En annan helt ny tjänst som lanseras i år är Prioinfos e-prioinfo, som bygger på Ebrarys plattform. Än så länge inte så många titlar, men en prismodell som är bättre anpassad efter bibliotekens förutsättningar. Stämmer deras reklam så kommer dessutom samlingen att växa.

Så kanske kan du snart hitta någon av dina svenska kursböcker som e-böcker på BLR också.

 Text: Martin Borg